logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
แอปเดียว ครบทุเรื่อง TRD SMART PAY
กรมธนารักษ์ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 สำหรับเหรียญฯ 20 บาท จ่ายแลก ณ หน่วยรับจอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
งดรับจองและจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ทีระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ Application “TRD SMART PAY” โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป