logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลร่วมแต่งกายผ้าไทย “ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
การประชาสัมพันธ์คู่มือแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) ด้านที่ราชพัสดุภายใต้ชื่อ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็แนของแผ่นดิน ผ่านระบบประมูลของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล กำหนดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ ”สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 ” และ ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวน ๓ วาระ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
แอปเดียว ครบทุเรื่อง TRD SMART PAY