logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

การประมูลชายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 154 รายการ (229 แปลง)
กรมธนารักษ์ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 สำหรับเหรียญฯ 20 บาท จ่ายแลก ณ หน่วยรับจอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กรมธนารักษ์รับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาศพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ผ่านช่องทางออนไลน์ ถึงวันที่ 31 พ.ค 2564
งดรับจองและจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ทีระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
กรมธนารักษ์ เปิดระบบประมูลขายทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเปิดระบบประมูลขายทรัพย์สินบนเว็บไซต์  (Treasury e-Auction) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าดูข้อมูลทรัพย์สินที่จะเปิดประมูลก่อน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ Application “TRD SMART PAY” โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป