logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศ ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  23 มีนาคม 2561
 • ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  21 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  18 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  18 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  22 สิงหาคม 2560
 • ประกาศ ราคากลางจัดจ้างเจ้าหน้ารักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  22 สิงหาคม 2560
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ช้น 7 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  11 เมษายน 2560
 • ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล พร้อมงานภายนอก
  22 สิงหาคม 2559
 • ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล (หลังใหม่)
  8 เมษายน 2559
 • ประกาศราคากลาง โครงการ เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  9 ตุลาคม 2558