logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (ทร.03)
  1 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (ทร.05)
  1 มีนาคม 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง (ทร.11)
  1 มีนาคม 2558
 • แบบ จป. 3901
  1 มีนาคม 2558
 • แบบ จป. 3902
  1 มีนาคม 2558
 • แบบ จป. 3903
  1 มีนาคม 2558
 • แบบขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
  1 มีนาคม 2558
 • แบบการขอใช้บริการข้อมุลข่าวสารของราชการ
  1 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  26 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร