logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  6 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  20 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  6 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  1 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  17 เมษายน 2562
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ
  21 มีนาคม 2562
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  21 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  13 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  31 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  12 มกราคม 2561
 • จังหวัดสตูลรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล จำนวน 1 อัตรา
  26 ธันวาคม 2560