logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับ คบจ.สตูล อำเภอท่าแพ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (ครั้งที่ ๕)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับ คบจ.สตูล อำเภอท่าแพ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (ครั้งที่ ๕) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชน และได้ประชุมเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน ให้แก่ อปท. ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากนามัยและเจลล์ล้างมือแก่ผู้ร่วมงาน ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สต.๗๘ (บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมออกบูธให้บริการประชาชน และร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าการเกษตร สินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค และขนมพื้นเมือง ร่วมในโครงการฯ โดยมีเงินหมุนเวียนในตลาดประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

อัลบั้มภาพ

1 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น . นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล เป็น...
  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น . นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้...
  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราช...
  7 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง
 • วันที่ 22 มี.ค.2564 เวลา 14.00 น. นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล พร้อมด้ว...
  วันที่ 22 มี.ค.2564 เวลา 14.00 น. นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล พร้อมด้วยนางสาวทัศนา จอเอียด...
  22 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง