logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล โดยนายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้ส่งมอบเล่มบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559 – 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล โดยนายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้ส่งมอบเล่มบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559 – 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู เพื่อใช้ในราชการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป

อัลบั้มภาพ

9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเ...
  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  19 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสต...
  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด...
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
 • วันที่ 22 ก.ค 2564 เวลา 9.30 น นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับคณะผ...
  วันที่ 22 ก.ค 2564 เวลา 9.30 น นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำ...
  22 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง