logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธนารักษ์ ในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน

วันที่ 8 กค 2564 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธนารักษ์ ในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยมีผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดมาทำสัญญาฯจำนวน 4 ราย รวม 5 รายการ คิดเป็นเงินค่ามัดจำ จำนวน  804,000 บาท ทั้งนี้จังหวัดสตูลมีที่ราชพัสดุที่เปิดประมูลจำนวน 6 รายการ ผู้ประมูลได้มาทำสัญญาที่ สธพ.สตูล จำนวน 5 รายการ และทำสัญญาที่กรมธนารักษ์ จำนวน 1 รายการ

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล โดยนายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้ส่งมอบเล...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล โดยนายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้ส่งมอบเล่มบัญชีกำหนดราคาประเ...
  9 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเ...
  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  19 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสต...
  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่สตูล ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด...
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง